hittem, azért szóltam

A halálról

2021. november 08. - hittem, azért szóltam

Miért hal meg az ember?

Bugyuta, értelmetlen kérdés, hiszen mindenki tudja rá a választ. Az ember, mint minden élőlény, amely világra jött, egyszer meghal, elpusztul. Ez az élet rendje. A törvény. A természet törvénye. Az ember azért hal meg, mert mindenestől a természet része. Az ember: anyag. (Legyen az anyag bármi is.)

Tovább

Az ellenzéki összefogásról

Van egy ma sokak által bevett, szerintem szentimentalista-nézet, mely szerint a különböző világnézetek összebékítése csak jóakarat kérdése. De ez a feltételezés valójában azt a másik feltételezést rejti magában, hogy a világnézetek között lényegi átjárás van, s ha minden érintett fél akarja, akkor a nézetek közötti elvi szakadékok felszámolhatók.

Tovább

Csak magyarként lehetek szabad

Vajon lehet-e szabad az egyén, ha a nemzet, amelynek része, nem szabad?

Csak magyarként lehetek szabad. Egyszerűen azért, mert magyarságom nem valamiféle járulékos része annak, aki vagyok. Pont fordítva, a magyarság léte előfeltétele annak, aki vagyok. A nemzet megelőzi az egyént.

1956 azt mutatta meg újra és ismét, hogy a szabadság-kérdés nemzeti kérdés. Ezt Mohács óta tudjuk. Ez a magyar történelmi tapasztalat. Nincs szabad egyén, ha a nemzet, amelyhez tartozik, nem szabad.

Ma is, Európa részeként, immár kiszabadulva a szovjet-blokk fogságából, csak magyarként lehetek szabad.

Talán, egyszer, ezt Brüsszel is megérti.

Tisztelet 1956 hőseinek!

A DK és az egyházak

A Demokratikus Koalíció szóvivője, Barkóczi Balázs – egy HVG-cikkre hivatkozva – a párt honlapján egy rövid, ám tartalmában annál súlyosabb bejegyzést tett közzé az egyházaknak juttatott tavalyi állami támogatásokkal kapcsolatban. A HVG-cikk azt állapítja meg a tavalyi zárszámadás alapján, hogy az állam 229 milliárd Forintot fordított „hitéleti tevékenységek” támogatására. A cikkből nem derül ki, hogy a sommásan „hitéleti tevékenységnek” nevezett egyházi aktivitás mit takar. Ám ez a megfogalmazás tökéletesen alkalmas olyan feltételezés sejtetésére, hogy az egyházaknak juttatott állami támogatás kizárólag az egyházak (magyarán: papok) belkörű haszna lenne, s mintha az egyházak sokrétű karitatív, kulturális és oktatási tevékenysége nem járulna hozzá az egész magyar társadalom jólétéhez. Holott nyilvánvaló, hogy az állami támogatások célja az egyházakon keresztül a magyar emberekhez eljuttatott sokrétű jószolgálati tevékenység.

Tovább

Breaking: Márki-Zay szerint Jézus baloldali volt

Ez persze nem túl eredeti gondolat. A „progresszív kereszténység” néven ismert kísérletnek számtalan nyugati variációját ismerjük. A dolognak az a lényege, hogy a balliberális eszmevilág már rég felismerte, ma már alig leplezett világuralmi törekvéseinek útjában áll a keresztény kulturális hagyomány. Viszont a civilizációs múltat nem lehet csak úgy, mágikus ráolvasással lebontani. Erre azt találták ki, hogy nem is kell a keresztény civilizációnak nyílt hatalmi eszközökkel, durván nekiesni, hanem a tudatipar legkülönbözőbb eszközeivel át kell értelmezni, s be kell illeszteni a balliberális elbeszélésbe. Ez pontosan látszik pl. a német CDU történetén, amelynek kereszténység-értelmezésében sikerült odáig fejlődnie, hogy a hagyományos keresztény polgár már nyomokban sem ismerte fel benne a kereszténységet. A folyamat lényege az, hogy miután a kereszténységet nem lehet kikerülni, ki kell sajátítani, s valamiképp át kell hozni a balliberális politikai térfélre. Ez az úgynevezett progresszív kereszténység lényege.

Tovább

A keresztények nevében köszönjük, Geo!

Többen észrevételezték, hogy én állandóan arról cikkezek, hogy a mai nyugati keretkultúra kereszténységellenes. Ebből némelyek arra következtettek, hogy van bennem egy jól kifejlett keresztény üldözési mánia. Ez bizony nem jó, mondják, hiszen nem üldözi itt a kereszténységet senki sem. Az, hogy én mindenféle baloldali ideológiai áramlatokban, vagyis a mai gondolkodást alapvetően meghatározó kulturális környezetben kereszténységellenséget, sőt nem egyszer krisztofóbiát látok, az én merő képzelgésem.

Tovább

Dobrev és az egyházak

Dobrev Klárának nagyon nem tetszik, amit a miniszterelnök a Pesterzsébet-Szabótelepi Református Egyházközség új templomának átadásán mondott. Orbán Viktor ezt mondta: „Mi, magyarok ezer éve templomépítő nemzet vagyunk. Minden egyes templom bástyát jelent a nemzet szabadságáért és a nagyságáért folyó küzdelemben.”

Tovább

Magánügy-e az istenhit?

Gyurcsány Ferenc ismételten elmagyarázza nekünk, hogy az istenhit magánügy. Teszi ezt annak kapcsán, hogy Orbán Viktor arra kérte a pápát, hogy ne hagyja elveszni a keresztény Magyarországot. Az elvi alapja Gyurcsány érvelésének az, hogy egy demokratikus jogállam közjogi értelemben szekuláris, nincs neki vallásos meggyőződése, karaktere, s ezért Orbán mint az állam képviselője nem szólalhat meg személyes hite nevében. Személyes hite legyen az ő magánügye.

Tovább
süti beállítások módosítása